Üzleti feltételek és általános rendelkezések | INTER-OKNO
19
éve
2005 - 2024
sk hu de

Üzleti feltételek

Üzleti feltételek

  Általános rendelkezések

    A jelen üzleti feltételek szabályozzák az INTER-OKNO, s.r.o., székhely:
    Hadovská cesta 8, Komárno, 945 01,Szlovák Köztársaság,
    azonosítószám: 44 523 297, ÁFA-azonosító: SK2820003417,
    Bejegyezve a nyitrai járási bíróság cégjegyzékében a Sro rész 23704/N-Zbl szám alatt

társaság 1. cikk

   (a továbbiakban mint „Eladó”) és a vevő (a továbbiakban mint „Vevő”) jogait és kötelezettségeit az Eladó által az Eladónak a www.inter-okno.sk (a továbbiakban mint „inter-okno.sk”) internetes oldalon elérhető elektronikus boltján keresztül kínált termékeinek megvásárlására vonatkozóan, és elidegeníthetetlen részét képezik a Vevő és az Eladó között az interneten elérhető elektronikus bolt közvetítésével távolról létrejött vételi szerződésnek (a továbbiakban mint „Vételi szerződés”). (Az Eladó és a Vevő a továbbiakban együtt mint „Szerződő felek”). Ezen üzleti feltételek a Szlovák Köztársaság területén a www.inter-okno.sk internetes oldalon működő elektronikus bolton keresztül megrendelt termékek vásárlására érvényesek. Az üzleti feltételek azoknak a www.inter-okno.sk oldalon való közzétételük napjával lépnek érvénybe!

    A Vevő és az Eladó közti minden olyan viszonyt, melyeket az INTER-OKNO s.r.o. jelen általános és üzleti feltételei nem szabályoznak, a Tt. 513/1991 sz. törvénye (Kereskedelmi Törvénykönyv) és későbbi módosításai szabályoznak.   Amennyiben a Vevő a Tt. 40/1964 sz. törvény

    (Polgári Törvénykönyv) 52. cikkely 3. bek. értelmében fogyasztónak minősül, tehát ha olyan Vevőről van szó, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretében jár el, akkor a jelen általános üzleti feltételek által nem szabályzott viszonyokat a Tt. 40/1964 sz. törvény (Polgári Törvénykönyv) és későbbi módosításai szabályozzák.  A Vevőnek az Eladó felé irányuló, a Tt. 250/2007 sz. törvényből és későbbi módosításaiból (fogyasztóvédelmi törvény), valamint a Tt. 372/1990 sz. törvényből (kihágásokról szóló törvény) és későbbi módosításaiból és a Tt. 108/2000 sz. törvényből (fogyasztó védelméről szóló törvény a házalás keretében való árusítás és a csomagküldő szolgáltatások keretében való árusítás esetén) és későbbi módosításaiból eredő jogait ezen üzleti feltételek nem érintik. Vevőnek a rendszerben regisztrált természetes személy vagy jogi személy minősül, aki elektronikus úton rendel árut a www.inter-okno.sk internetes oldalon működő elektronikus bolton keresztül. Elektronikus rendelés alatt az elküldött elektronikus űrlap értendő, mely információkat tartalmaz a vevőről, tartalmazza a www.inter-okno.sk internetes oldalon működő elektronikus bolt kínálatából megrendelt termékek jegyzékét, ezen termékek teljes árát, mely az elektronikus bolt rendszerén belül kerül feldolgozásra. Áru alatt értendő az összes termék, mely az Eladónak a www.inter-okno.sk internetes oldalon elérhető érvényes árlistájában feltüntetésre került.

    Az Eladó elérhetőségei a Vevő számára:

    inter-okno.sk
    Telefonos elérhetőség: 00421/0/357701044,00421 /0/905 74 07 67 (hétfő - péntek 9:00 - 16:00) ,
    E- mail: info@inter-okno.sk

   A Vevő regisztrálásának folyamata, az áru elektronikus megrendelése és az elektronikus úton rendelt áru megfizetésének folyamata, valamint a Vevő személyes adatainak feldolgozása védve és biztosítva van. A személyes és bizalmas információk a Vevő böngészőjéből a www.inter-okno.sk oldalra való átvitele során biztonságosan védve vannak.
    2. cikk

   

Rendelés

    Az elektronikus rendelés feltétele az összes regisztrációs űrlap valós adatokkal való teljes kitöltése. Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítmány késéséért és az olyan károkért, mely arra vezethető vissza, hogy a Vevő a regisztráció során nem adta meg az összes szükséges adatot, és/vagy hibásan töltötte ki az űrlapot. Az Eladó ugyancsak nem felel az olyan kárért, melyet a Vevő annak következtében szenvedett el, hogy a Vevő elfelejtette jelszavát, és/vagy a Vevő belépési jelszava az Eladó közreműködése nélkül illetéktelen személy kezébe került.

    A befogadott elektronikus rendelés Vételi szerződés javaslatának minősül és kötelező érvényű.

    Az Eladó és a Vevő között a Vételi szerződés az elektronikus rendelésnek a rendszerben való kötelező érvényű visszaigazolásával jön létre. Az Eladó köteles e-mail üzenetben (a Vevőnek az elektronikus rendelésben megadott e-mail címére elküldve) megerősíteni a Vevő elektronikus rendelésének tartalmát, mégpedig haladéktalanul az elektronikus rendelésnek az Eladóhoz való beérkezését követően, ellenkező esetben az érvényesül, hogy a Szerződő felek között nem jött létre Vételi szerződés. A Vevő köteles ellenőrizni az elektronikus rendelés tartalmát, mely az Eladótól érkezett megerősítő e-mail üzenetben található. Amennyiben az elektronikus rendelésnek az Eladó részéről érkezett megerősítésében ellentmondások tapasztalhatók, a Vevő köteles erről tájékoztatni az Eladót telefonon vagy az info@inter-okno.sk e-mail címre elküldött elektronikus üzenetben.

    Az elektronikus rendelés lényeges elemeinek minősülnek:
        a) a Vevő azonosítása, azaz cégnév vagy vezetéknév és keresztnév, székhely/lakhely, azonosítószám, adóazonosító szám, elérhetőség (telefon és e-mail cím);
        b) a megrendelt áru kódja a katalógus alapján vagy annak leírása is;
        c) a megrendelt áru mennyisége;
        d) az áru szállítási címe (amennyiben ezt az adatot nem tüntetik fel, akkor abból indulunk ki, hogy az áru a Vevő székhelyére/lakhelyére kerül leszállításra);
        e) az áru leszállításának időpontja (nap, óra), ha a Vevő az üzleti feltételektől eltérően egyezik meg az Eladóval;
        f) a leszállított áru átvételére jogosult személy vezetékneve és keresztneve (ha nem adják meg ezt az adatot, akkor abból indulunk ki, hogy a leszállított áru átvételére a Vevő, esetleg annak bármelyik alkalmazottja jogosult).

    Amennyiben a rendelés nem tartalmazza az előző cikkely szerinti elemeket, akkor az nem teljesnek minősül. Az Eladó ilyen esetben megpróbálja elérni a Vevőt, és felszólítja az elektronikus rendelés hiányosságainak megszüntetésére és annak esetleges pontosítására és/vagy kiegészítésére. Az elektronikus rendelés pontosító és/vagy kiegészítő adatai beérkezésének pillanatával az Eladó az elektronikus rendelést teljesnek tekinti.
    3. cikk

    A rendelés törlése

    A Vevő jogosult az elektronikus rendelés törlésére indoklás nélkül bármikor, mielőtt az Eladó az elektronikus rendelést kötelező érvénnyel megerősítené. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a rendelést vagy annak részét törölje, ha a terméket már nem gyártják, vagy ha a termék szállítója részéről jelentős mértékben változott a termék ára. Ilyen esetben az Eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a Vevővel a további eljárásról való egyeztetés céljából. Abban az esetben, ha a Vevő méretre szabott árut vásárol, és a vételár egy részét vagy a vételárat teljes egészében kifizette, és szeretné törölni a rendelést, akkor az Eladó nem köteles visszafizetni a Vevő számára a már kifizetett összeget (előleget), mivel a termék méretre szabott és nem adható el. Amennyiben az ügyfél kifizette az előleget, és ezzel megerősítette méretre szabott rendelését, és bármilyen okból törli rendelését, akkor az előleg az INTER-OKNO s.r.o. társaság javára íródik.
    4. cikk

    Fogyasztói szerződések és kioktatás a szerződéstől való elállás jogáról

    Abban az esetben, ha a vételi szerződés távközlési eszközök segítségével köttetik meg (a jelen esetben az interneten működő elektronikus bolt közreműködésével), akkor a Vevőnek joga van elállni a Vételi szerződéstől az áru átvételétől számított 7 napon belül, amennyiben nem a rendelt árut kapta meg. Csak abban az esetben, ha az Eladó nem adta át a Vevőnek azon információkat, melyeket a Tt. 108/2000 sz. törvény (fogyasztó védelméről szóló törvény a házalás keretében való árusítás és a csomagküldő szolgáltatások keretében való árusítás esetén) 10. cikkének értelmében köteles átadni, akkor ez a határidő az áru átvételének napjától számított 3 hónapra tolódik ki. Amennyiben az információk ezen határidő lefolyása során rendesen átadásra kerülnek, akkor a 3 hónapos határidő befejeződik, és ezen dátumtól fogva a 7 napos határidő lefutása kezdődik meg. A Vevő ugyanakkor nem állhat el a Tt. 108/2000 sz. törvény (fogyasztó védelméről szóló törvény a házalás keretében való árusítás és a csomagküldő szolgáltatások keretében való árusítás esetén) és későbbi módosításai 12. cikk 5. bekezdésében felsorolt szerződésektől. 

    A Vevőnek a Vételi szerződéstől való elállásáról szóló értesítését az Eladó számára az elállási határidő leteltéig kézbesíteni kell, és egyúttal a Vevő köteles az Eladó számára rendesen visszajuttatni a teljes árut eredeti állapotában, minden irattal és dokumentációval együtt, melyet a Vevő az áru átvételekor kapott meg. A gyors ügyintézés érdekében az árut az Eladónak azon címére kell visszajuttatni, mely az áru dokumentumaiban mint azon hely szerepel, ahonnan az árut a Vevő számára elküldték.

    A Vevőnek a Vételi szerződéstől való elállásával a Vételi szerződés az elejétől fogva megszűnik. Az Eladó köteles visszavenni az árut, és köteles a Vevő számára legkésőbb a Vételi szerződéstől való elállás napjától számított 15 napon belül a Vevő számára banki átutalással visszafizetni az áruért kifizetett árat, beleértve minden költséget, mely a Vevő részéről az áru rendelésével kapcsolatban felmerült.

    Az Eladó csak akkor viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket, ha az áru teljes mértékben megfelelt a minőségi kívánalmaknak és nem volt hibás.

    Amennyiben a fenti követelmények valamelyike nem teljesül, akkor az Eladó nem fogadja el az elektronikus rendeléstől való elállást, és az áru a Vevő költségére kerül visszaküldésre.
    5. cikk

    Árképzési feltételek

    Az Eladó által a www.inter-okno.sk internetes oldalon kínált áru vételára mindig az adott áru mellett kerül feltüntetésre. A vételár a hozzáadottérték-adóval (ÁFA) együtt mindig csak a rendelés összegzésekor, még a rendelés elküldése előtt kerül feltüntetésre, amennyiben az nem kerül máshogy megadásra. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa (növelje/csökkentse) a www.inter-okno.sk internetes oldalon elérhető árukhoz feltüntetett árakat, azzal együt, hogy az áruk új ára a Vevő számára mindig ezen áraknak a www.inter-okno.sk oldalon való közzétételük napjától érvényesek.

    Az ilyen jellegű ármódosítás nem vonatkozik a Vevő által már megrendelt árura. Amennyiben a www.inter-okno.sk oldalon valamelyik termék mellett egyértelműen hibás a feltüntetett ár, pl. ha alapvetően elérhető és közismert termékről van szó, melynek ára eltér a megszokottól, vagy ha rendszerhiba következtében a termék mellett „0 -” vagy „1 -” ár látható, akkor az Eladó nem köteles a terméket a hibásan feltüntetett áron eladni, de felkínálhatja a Vevő számára a termék rendes áron való eladását. Amennyiben a Vevő ilyen esetben nem fogadja el a rendes árat, akkor elállhat a Vételi szerződéstől.
    6. cikk

    Fizetési feltételek

    A fizetés EUR-ban történik, ahol ugyanakkor az Eladó előrefizetést vár el. Ezen fizetési módnál az áru a Vevő részére futárszolgálattal kerül elküldésre, miután az árunak az elektronikus rendelésben feltüntetett teljes ára a Vevő által kifizetésre és az összeg az Inter-Okno s.r.o. számlájára jóváírásra került a következő adatokkal: számlaszám:

    1100503996 / 8410 variábilis azonosító: az elektronikus rendelés száma.
    7. cikk

    Szállítási feltételek

    Az elektronikus úton megrendelt áru a termékek elérhetőségétől és az Eladó üzemi lehetőségeitől függően a lehető legrövidebb határidőn belül kerül kiszállításra, de legkésőbb 30 munkanapon belül attól a naptól számítva, mikor az Eladó megerősítette a Vevő elektronikus rendelésének beérkezését, mégpedig az elektronikus rendelésben feltüntetett szállítási címre. A Vevő az áru elküldéséről e-mailben kerül tájékoztatásra. Az elektronikus rendelés állapotát a rendszerbevaló bejelentkezés után ellenőrizheti. Az elektronikus rendelés állapotáról a Vevő e-mailben is tájékoztatást kap.

    Az áru futárszolgálat közreműködésével kerül kiszállításra arra a címre, melyet a Vevő az elektronikus rendelésben megadott. A futárszolgálat az áru kiszállítása előtt telefonon értesíti a Vevőt, és kötelező érvénnyel megállapodnak az áru kiszállításának pontos időpontjáról. Abban az esetben, ha a Vevő nem jelenik meg a szállítás időpontjában, melyet a futárszolgálattal kötelező érvényűként állapítottak meg, a szállítási címen és nem hatalmaz meg más személyt az áru átvételével, akkor a Vevő felelős a kárért, mely az Eladó és/vagy a futárszolgálat részére keletkezett az árunak a Vevő számára való sikertelen kézbesítésével. Az árunak a Vevő számára való ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket a Vevő viseli. Az áru tulajdonjoga annak átvételével és a vételár kifizetésével száll át a Vevőre. Az árut tartalmazó küldemény mindig tartalmazza a számlát is. Az áru átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolását, hogy az nem sérült-e, és aláírni a küldemény átvételéről szóló dokumentumot. Amennyiben a küldemény sérült, akkor az áru kiszállításának helyén a fuvarozóval - azaz a futárszolgálattal - jegyzőkönyvet kell készíttetni a szállítás során keletkezett károkról. Amennyiben a Vevő a csomagolás látható sérülése ellenére is átveszi az árut, akkor az Eladó nem ismeri el az esetleges későbbi, a fenti okokra visszavezetett reklamációkat. Sértetlen, nem felnyitott, eredeti küldeménynek csak az minősül, mely az Eladó védőszalagjával van körberagasztva. A fuvarozó köteles az árut a Vevőnek tételenként átadni, és arról a helyszínen jegyzőkönyvet készíteni.

    Az így bekövetkezett károkért a fuvarozó a felelős. Az Eladó az árut kizárólag a Szlovák Köztársaság területén szállítja. Az árunak az Európai Unió tagállamainak, ill. esetlegesen más államok területén való szállítása a postaköltség és a csomagolás, ill. az esetleges további szállítási feltételeknek a Vevő és az Eladó általi előzetes jóváhagyása és azt követő kölcsönös írásbeli jóváhagyása után valósul meg.
    8. cikk

    Jótállási feltételek és jótállási idő

    A kiszállított árura a Vevő részére 24 hónapos jótállási idő vonatkozik. Bizonyos árufajtákra a Vevő részére hosszabb jótállási idő is biztosítható. A jótállási idő azzal a nappal kezdődik, mikor az árut a Vevő átvette. Minden, az Eladónál vásárolt áruhoz annak átvételekor mellékelve van a számla és a fuvarlevél (az áru vásárlását igazoló dokumentum), mely egyúttal jótállási dokumentumként is szolgál. Reklamálni csak az Eladónál vásárolt és teljesen kifizetett árut lehet. Reklamáció esetén a Vevő köteles az Eladó székhelyére eljuttatni a reklamált árut, mégpedig tisztán, mechanikusan sértetlen állapotban, az eredeti csomagolásban, a szükséges dokumentumokkal együtt.

    A jótállási időn belüli jogos reklamáció költségektől mentes. Jogosulatlan reklamáció esetén a Vevő köteles megtéríteni az ezen reklamációval kapcsolatban felmerült összes költséget. Az áru reklamációjával kapcsolatos részleteket és a reklamáció menetét a www.inter-okno.sk internetes oldalon elérhető reklamációs szabályzat szabályozza.
    9. cikk

    A lehetetlen teljesítésért való felelősséget kizáró körülmények

    A Szerződő felek egyike sem visel felelősséget a lehetetlen teljesítésért vis maior esetén. Vis maiornak minősül az olyan esemény, melyet a Szerződő felek nem láthattak előre, és melynek bekövetkezését nem tudták megakadályozni a lehető legmagasabb szintű szakmai gondosság ellenére sem, mely független akaratuktól, ide tartozik elsősorban a háború, felkelés, sztrájk, természeti katasztrófák, törvényi változások és egyebek.

    Abban az esetben, ha a 2. pont szerinti esemény következik be, akkor a Szerződő felek kötelesek erről az eseményről értesítést adni felesleges halasztás nélkül. A váratlan műszaki vagy logisztikai zavarok bekövetkezése mentesíti az Eladót a megállapodott kötelezettségektől.
    10. cikk

    Záró rendelkezések

    A www.inter-okno.sk internetes oldalon történő vásárláskor a Vevő részéről feltételezzük az internet műszaki lehetőségeinek ismeretét, valamint a technológia feltételezte potenciális problémák elfogadását.

    Az Eladó nem felel a www.inter-okno.sk internetes oldalra való hibás csatlakozásból eredő károkért. A számítógép, esetleg a számítógépben levő adatok védelméért a Vevő a felelős.

    Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a www.inter-okno.sk internetes oldalon közzétett információk előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek.

    Az Eladó nem felelős másik féllel szemben a www.inter-okno.sk internetes oldalon elérhető információk használatával okozott közvetlen, közvetett vagy rendkívüli károkért.

    Az Eladó jogosult arra, hogy a termékeket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

    Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen üzleti feltételeket bármikor módosítsa és/vagy kiegészítse. A jelen üzleti feltételek módosításai és/vagy kiegészítései azoknak a www.inter-okno.sk oldalon való közzétételük napjával lépnek érvénybe.

    A Szerződő felek megállapodtak, hogy minden vitát, melyek köztük a szerződésen vagy a kapcsolódó szerződéseken alapuló jogi viszonyokból erednek, beleértve az ezen szerződés érvényességére, értelmezésére és megszűnésére vonatkozó vitákat elsődlegesen békéltetés útján rendezik. Az elektronikus rendelésnek az Eladó részérevaló elküldésével a Vevő egyúttal kifejezi az Eladó üzleti feltételeivel való feltételek nélküli egyetértését.

Oszd meg a Facebookon
Találkozó a bemutatóteremben

Bemutatóteremünk prezentációja, ahol bemutatjuk az ablakaink, ajtóink és csúsztatható rendszereink különböző típusait beépített funkcionális mintadarabok formájában. Ezután következik a gyártásunk bemutatása, majd az Ön projektjének részletes konzultációja a tárgyalóban, egy finom kávé mellett.

Loading...
Kérem, várjon ...