18
éve
2005 - 2023

Üzleti feltételek

  Általános rendelkezések

    A jelen üzleti feltételek szabályozzák az INTER-OKNO, s.r.o., székhely:
    Hadovská cesta 8, Komárno, 945 01,Szlovák Köztársaság,
    azonosítószám: 44 523 297, ÁFA-azonosító: SK2820003417,
    Bejegyezve a nyitrai járási bíróság cégjegyzékében a Sro rész 23704/N-Zbl szám alatt

társaság 1. cikk

   (a továbbiakban mint „Eladó”) és a vevő (a továbbiakban mint „Vevő”) jogait és kötelezettségeit az Eladó által az Eladónak a www.inter-okno.sk (a továbbiakban mint „inter-okno.sk”) internetes oldalon elérhető elektronikus boltján keresztül kínált termékeinek megvásárlására vonatkozóan, és elidegeníthetetlen részét képezik a Vevő és az Eladó között az interneten elérhető elektronikus bolt közvetítésével távolról létrejött vételi szerződésnek (a továbbiakban mint „Vételi szerződés”). (Az Eladó és a Vevő a továbbiakban együtt mint „Szerződő felek”). Ezen üzleti feltételek a Szlovák Köztársaság területén a www.inter-okno.sk internetes oldalon működő elektronikus bolton keresztül megrendelt termékek vásárlására érvényesek. Az üzleti feltételek azoknak a www.inter-okno.sk oldalon való közzétételük napjával lépnek érvénybe!

    A Vevő és az Eladó közti minden olyan viszonyt, melyeket az INTER-OKNO s.r.o. jelen általános és üzleti feltételei nem szabályoznak, a Tt. 513/1991 sz. törvénye (Kereskedelmi Törvénykönyv) és későbbi módosításai szabályoznak.   Amennyiben a Vevő a Tt. 40/1964 sz. törvény

    (Polgári Törvénykönyv) 52. cikkely 3. bek. értelmében fogyasztónak minősül, tehát ha olyan Vevőről van szó, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretében jár el, akkor a jelen általános üzleti feltételek által nem szabályzott viszonyokat a Tt. 40/1964 sz. törvény (Polgári Törvénykönyv) és későbbi módosításai szabályozzák.  A Vevőnek az Eladó felé irányuló, a Tt. 250/2007 sz. törvényből és későbbi módosításaiból (fogyasztóvédelmi törvény), valamint a Tt. 372/1990 sz. törvényből (kihágásokról szóló törvény) és későbbi módosításaiból és a Tt. 108/2000 sz. törvényből (fogyasztó védelméről szóló törvény a házalás keretében való árusítás és a csomagküldő szolgáltatások keretében való árusítás esetén) és későbbi módosításaiból eredő jogait ezen üzleti feltételek nem érintik. Vevőnek a rendszerben regisztrált természetes személy vagy jogi személy minősül, aki elektronikus úton rendel árut a www.inter-okno.sk internetes oldalon működő elektronikus bolton keresztül. Elektronikus rendelés alatt az elküldött elektronikus űrlap értendő, mely információkat tartalmaz a vevőről, tartalmazza a www.inter-okno.sk internetes oldalon működő elektronikus bolt kínálatából megrendelt termékek jegyzékét, ezen termékek teljes árát, mely az elektronikus bolt rendszerén belül kerül feldolgozásra. Áru alatt értendő az összes termék, mely az Eladónak a www.inter-okno.sk internetes oldalon elérhető érvényes árlistájában feltüntetésre került.

    Az Eladó elérhetőségei a Vevő számára:

    inter-okno.sk
    Telefonos elérhetőség: 00421/0/357701044,00421 /0/905 74 07 67 (hétfő - péntek 9:00 - 16:00) ,
    E- mail: info@inter-okno.sk

   A Vevő regisztrálásának folyamata, az áru elektronikus megrendelése és az elektronikus úton rendelt áru megfizetésének folyamata, valamint a Vevő személyes adatainak feldolgozása védve és biztosítva van. A személyes és bizalmas információk a Vevő böngészőjéből a www.inter-okno.sk oldalra való átvitele során biztonságosan védve vannak.
    2. cikk

   

Rendelés

    Az elektronikus rendelés feltétele az összes regisztrációs űrlap valós adatokkal való teljes kitöltése. Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítmány késéséért és az olyan károkért, mely arra vezethető vissza, hogy a Vevő a regisztráció során nem adta meg az összes szükséges adatot, és/vagy hibásan töltötte ki az űrlapot. Az Eladó ugyancsak nem felel az olyan kárért, melyet a Vevő annak következtében szenvedett el, hogy a Vevő elfelejtette jelszavát, és/vagy a Vevő belépési jelszava az Eladó közreműködése nélkül illetéktelen személy kezébe került.

    A befogadott elektronikus rendelés Vételi szerződés javaslatának minősül és kötelező érvényű.

    Az Eladó és a Vevő között a Vételi szerződés az elektronikus rendelésnek a rendszerben való kötelező érvényű visszaigazolásával jön létre. Az Eladó köteles e-mail üzenetben (a Vevőnek az elektronikus rendelésben megadott e-mail címére elküldve) megerősíteni a Vevő elektronikus rendelésének tartalmát, mégpedig haladéktalanul az elektronikus rendelésnek az Eladóhoz való beérkezését követően, ellenkező esetben az érvényesül, hogy a Szerződő felek között nem jött létre Vételi szerződés. A Vevő köteles ellenőrizni az elektronikus rendelés tartalmát, mely az Eladótól érkezett megerősítő e-mail üzenetben található. Amennyiben az elektronikus rendelésnek az Eladó részéről érkezett megerősítésében ellentmondások tapasztalhatók, a Vevő köteles erről tájékoztatni az Eladót telefonon vagy az info@inter-okno.sk e-mail címre elküldött elektronikus üzenetben.

    Az elektronikus rendelés lényeges elemeinek minősülnek:
        a) a Vevő azonosítása, azaz cégnév vagy vezetéknév és keresztnév, székhely/lakhely, azonosítószám, adóazonosító szám, elérhetőség (telefon és e-mail cím);
        b) a megrendelt áru kódja a katalógus alapján vagy annak leírása is;
        c) a megrendelt áru mennyisége;
        d) az áru szállítási címe (amennyiben ezt az adatot nem tüntetik fel, akkor abból indulunk ki, hogy az áru a Vevő székhelyére/lakhelyére kerül leszállításra);
        e) az áru leszállításának időpontja (nap, óra), ha a Vevő az üzleti feltételektől eltérően egyezik meg az Eladóval;
        f) a leszállított áru átvételére jogosult személy vezetékneve és keresztneve (ha nem adják meg ezt az adatot, akkor abból indulunk ki, hogy a leszállított áru átvételére a Vevő, esetleg annak bármelyik alkalmazottja jogosult).

    Amennyiben a rendelés nem tartalmazza az előző cikkely szerinti elemeket, akkor az nem teljesnek minősül. Az Eladó ilyen esetben megpróbálja elérni a Vevőt, és felszólítja az elektronikus rendelés hiányosságainak megszüntetésére és annak esetleges pontosítására és/vagy kiegészítésére. Az elektronikus rendelés pontosító és/vagy kiegészítő adatai beérkezésének pillanatával az Eladó az elektronikus rendelést teljesnek tekinti.
    3. cikk

    A rendelés törlése

    A Vevő jogosult az elektronikus rendelés törlésére indoklás nélkül bármikor, mielőtt az Eladó az elektronikus rendelést kötelező érvénnyel megerősítené. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a rendelést vagy annak részét törölje, ha a terméket már nem gyártják, vagy ha a termék szállítója részéről jelentős mértékben változott a termék ára. Ilyen esetben az Eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a Vevővel a további eljárásról való egyeztetés céljából. Abban az esetben, ha a Vevő méretre szabott árut vásárol, és a vételár egy részét vagy a vételárat teljes egészében kifizette, és szeretné törölni a rendelést, akkor az Eladó nem köteles visszafizetni a Vevő számára a már kifizetett összeget (előleget), mivel a termék méretre szabott és nem adható el. Amennyiben az ügyfél kifizette az előleget, és ezzel megerősítette méretre szabott rendelését, és bármilyen okból törli rendelését, akkor az előleg az INTER-OKNO s.r.o. társaság javára íródik.
    4. cikk

    Fogyasztói szerződések és kioktatás a szerződéstől való elállás jogáról

    Abban az esetben, ha a vételi szerződés távközlési eszközök segítségével köttetik meg (a jelen esetben az interneten működő elektronikus bolt közreműködésével), akkor a Vevőnek joga van elállni a Vételi szerződéstől az áru átvételétől számított 7 napon belül, amennyiben nem a rendelt árut kapta meg. Csak abban az esetben, ha az Eladó nem adta át a Vevőnek azon információkat, melyeket a Tt. 108/2000 sz. törvény (fogyasztó védelméről szóló törvény a házalás keretében való árusítás és a csomagküldő szolgáltatások keretében való árusítás esetén) 10. cikkének értelmében köteles átadni, akkor ez a határidő az áru átvételének napjától számított 3 hónapra tolódik ki. Amennyiben az információk ezen határidő lefolyása során rendesen átadásra kerülnek, akkor a 3 hónapos határidő befejeződik, és ezen dátumtól fogva a 7 napos határidő lefutása kezdődik meg. A Vevő ugyanakkor nem állhat el a Tt. 108/2000 sz. törvény (fogyasztó védelméről szóló törvény a házalás keretében való árusítás és a csomagküldő szolgáltatások keretében való árusítás esetén) és későbbi módosításai 12. cikk 5. bekezdésében felsorolt szerződésektől. 

    A Vevőnek a Vételi szerződéstől való elállásáról szóló értesítését az Eladó számára az elállási határidő leteltéig kézbesíteni kell, és egyúttal a Vevő köteles az Eladó számára rendesen visszajuttatni a teljes árut eredeti állapotában, minden irattal és dokumentációval együtt, melyet a Vevő az áru átvételekor kapott meg. A gyors ügyintézés érdekében az árut az Eladónak azon címére kell visszajuttatni, mely az áru dokumentumaiban mint azon hely szerepel, ahonnan az árut a Vevő számára elküldték.

    A Vevőnek a Vételi szerződéstől való elállásával a Vételi szerződés az elejétől fogva megszűnik. Az Eladó köteles visszavenni az árut, és köteles a Vevő számára legkésőbb a Vételi szerződéstől való elállás napjától számított 15 napon belül a Vevő számára banki átutalással visszafizetni az áruért kifizetett árat, beleértve minden költséget, mely a Vevő részéről az áru rendelésével kapcsolatban felmerült.

    Az Eladó csak akkor viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket, ha az áru teljes mértékben megfelelt a minőségi kívánalmaknak és nem volt hibás.

    Amennyiben a fenti követelmények valamelyike nem teljesül, akkor az Eladó nem fogadja el az elektronikus rendeléstől való elállást, és az áru a Vevő költségére kerül visszaküldésre.
    5. cikk

    Árképzési feltételek

    Az Eladó által a www.inter-okno.sk internetes oldalon kínált áru vételára mindig az adott áru mellett kerül feltüntetésre. A vételár a hozzáadottérték-adóval (ÁFA) együtt mindig csak a rendelés összegzésekor, még a rendelés elküldése előtt kerül feltüntetésre, amennyiben az nem kerül máshogy megadásra. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa (növelje/csökkentse) a www.inter-okno.sk internetes oldalon elérhető árukhoz feltüntetett árakat, azzal együt, hogy az áruk új ára a Vevő számára mindig ezen áraknak a www.inter-okno.sk oldalon való közzétételük napjától érvényesek.

    Az ilyen jellegű ármódosítás nem vonatkozik a Vevő által már megrendelt árura. Amennyiben a www.inter-okno.sk oldalon valamelyik termék mellett egyértelműen hibás a feltüntetett ár, pl. ha alapvetően elérhető és közismert termékről van szó, melynek ára eltér a megszokottól, vagy ha rendszerhiba következtében a termék mellett „0 -” vagy „1 -” ár látható, akkor az Eladó nem köteles a terméket a hibásan feltüntetett áron eladni, de felkínálhatja a Vevő számára a termék rendes áron való eladását. Amennyiben a Vevő ilyen esetben nem fogadja el a rendes árat, akkor elállhat a Vételi szerződéstől.
    6. cikk

    Fizetési feltételek

    A fizetés EUR-ban történik, ahol ugyanakkor az Eladó előrefizetést vár el. Ezen fizetési módnál az áru a Vevő részére futárszolgálattal kerül elküldésre, miután az árunak az elektronikus rendelésben feltüntetett teljes ára a Vevő által kifizetésre és az összeg az Inter-Okno s.r.o. számlájára jóváírásra került a következő adatokkal: számlaszám:

    1100503996 / 8410 variábilis azonosító: az elektronikus rendelés száma.
    7. cikk

    Szállítási feltételek

    Az elektronikus úton megrendelt áru a termékek elérhetőségétől és az Eladó üzemi lehetőségeitől függően a lehető legrövidebb határidőn belül kerül kiszállításra, de legkésőbb 30 munkanapon belül attól a naptól számítva, mikor az Eladó megerősítette a Vevő elektronikus rendelésének beérkezését, mégpedig az elektronikus rendelésben feltüntetett szállítási címre. A Vevő az áru elküldéséről e-mailben kerül tájékoztatásra. Az elektronikus rendelés állapotát a rendszerbevaló bejelentkezés után ellenőrizheti. Az elektronikus rendelés állapotáról a Vevő e-mailben is tájékoztatást kap.

    Az áru futárszolgálat közreműködésével kerül kiszállításra arra a címre, melyet a Vevő az elektronikus rendelésben megadott. A futárszolgálat az áru kiszállítása előtt telefonon értesíti a Vevőt, és kötelező érvénnyel megállapodnak az áru kiszállításának pontos időpontjáról. Abban az esetben, ha a Vevő nem jelenik meg a szállítás időpontjában, melyet a futárszolgálattal kötelező érvényűként állapítottak meg, a szállítási címen és nem hatalmaz meg más személyt az áru átvételével, akkor a Vevő felelős a kárért, mely az Eladó és/vagy a futárszolgálat részére keletkezett az árunak a Vevő számára való sikertelen kézbesítésével. Az árunak a Vevő számára való ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket a Vevő viseli. Az áru tulajdonjoga annak átvételével és a vételár kifizetésével száll át a Vevőre. Az árut tartalmazó küldemény mindig tartalmazza a számlát is. Az áru átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolását, hogy az nem sérült-e, és aláírni a küldemény átvételéről szóló dokumentumot. Amennyiben a küldemény sérült, akkor az áru kiszállításának helyén a fuvarozóval - azaz a futárszolgálattal - jegyzőkönyvet kell készíttetni a szállítás során keletkezett károkról. Amennyiben a Vevő a csomagolás látható sérülése ellenére is átveszi az árut, akkor az Eladó nem ismeri el az esetleges későbbi, a fenti okokra visszavezetett reklamációkat. Sértetlen, nem felnyitott, eredeti küldeménynek csak az minősül, mely az Eladó védőszalagjával van körberagasztva. A fuvarozó köteles az árut a Vevőnek tételenként átadni, és arról a helyszínen jegyzőkönyvet készíteni.

    Az így bekövetkezett károkért a fuvarozó a felelős. Az Eladó az árut kizárólag a Szlovák Köztársaság területén szállítja. Az árunak az Európai Unió tagállamainak, ill. esetlegesen más államok területén való szállítása a postaköltség és a csomagolás, ill. az esetleges további szállítási feltételeknek a Vevő és az Eladó általi előzetes jóváhagyása és azt követő kölcsönös írásbeli jóváhagyása után valósul meg.
    8. cikk

    Jótállási feltételek és jótállási idő

    A kiszállított árura a Vevő részére 24 hónapos jótállási idő vonatkozik. Bizonyos árufajtákra a Vevő részére hosszabb jótállási idő is biztosítható. A jótállási idő azzal a nappal kezdődik, mikor az árut a Vevő átvette. Minden, az Eladónál vásárolt áruhoz annak átvételekor mellékelve van a számla és a fuvarlevél (az áru vásárlását igazoló dokumentum), mely egyúttal jótállási dokumentumként is szolgál. Reklamálni csak az Eladónál vásárolt és teljesen kifizetett árut lehet. Reklamáció esetén a Vevő köteles az Eladó székhelyére eljuttatni a reklamált árut, mégpedig tisztán, mechanikusan sértetlen állapotban, az eredeti csomagolásban, a szükséges dokumentumokkal együtt.

    A jótállási időn belüli jogos reklamáció költségektől mentes. Jogosulatlan reklamáció esetén a Vevő köteles megtéríteni az ezen reklamációval kapcsolatban felmerült összes költséget. Az áru reklamációjával kapcsolatos részleteket és a reklamáció menetét a www.inter-okno.sk internetes oldalon elérhető reklamációs szabályzat szabályozza.
    9. cikk

    A lehetetlen teljesítésért való felelősséget kizáró körülmények

    A Szerződő felek egyike sem visel felelősséget a lehetetlen teljesítésért vis maior esetén. Vis maiornak minősül az olyan esemény, melyet a Szerződő felek nem láthattak előre, és melynek bekövetkezését nem tudták megakadályozni a lehető legmagasabb szintű szakmai gondosság ellenére sem, mely független akaratuktól, ide tartozik elsősorban a háború, felkelés, sztrájk, természeti katasztrófák, törvényi változások és egyebek.

    Abban az esetben, ha a 2. pont szerinti esemény következik be, akkor a Szerződő felek kötelesek erről az eseményről értesítést adni felesleges halasztás nélkül. A váratlan műszaki vagy logisztikai zavarok bekövetkezése mentesíti az Eladót a megállapodott kötelezettségektől.
    10. cikk

    Záró rendelkezések

    A www.inter-okno.sk internetes oldalon történő vásárláskor a Vevő részéről feltételezzük az internet műszaki lehetőségeinek ismeretét, valamint a technológia feltételezte potenciális problémák elfogadását.

    Az Eladó nem felel a www.inter-okno.sk internetes oldalra való hibás csatlakozásból eredő károkért. A számítógép, esetleg a számítógépben levő adatok védelméért a Vevő a felelős.

    Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a www.inter-okno.sk internetes oldalon közzétett információk előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek.

    Az Eladó nem felelős másik féllel szemben a www.inter-okno.sk internetes oldalon elérhető információk használatával okozott közvetlen, közvetett vagy rendkívüli károkért.

    Az Eladó jogosult arra, hogy a termékeket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

    Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen üzleti feltételeket bármikor módosítsa és/vagy kiegészítse. A jelen üzleti feltételek módosításai és/vagy kiegészítései azoknak a www.inter-okno.sk oldalon való közzétételük napjával lépnek érvénybe.

    A Szerződő felek megállapodtak, hogy minden vitát, melyek köztük a szerződésen vagy a kapcsolódó szerződéseken alapuló jogi viszonyokból erednek, beleértve az ezen szerződés érvényességére, értelmezésére és megszűnésére vonatkozó vitákat elsődlegesen békéltetés útján rendezik. Az elektronikus rendelésnek az Eladó részérevaló elküldésével a Vevő egyúttal kifejezi az Eladó üzleti feltételeivel való feltételek nélküli egyetértését.

Oszd meg a Facebookon Oszd meg a Twitteren
Árajánlat
Árajánlat
Árajánlat
Árajánlat

Amennyiben nem kötelező érvényű árajánlatunkat szeretné kérni, töltse ki az adatokat az alábbi egyszerű űrlapban. Az adatok elküldése után csapatunk egyik tagja foglalkozik megkeresésével.

Árajánlat megjelenítése
WICLINE 75

WICLINE 75

Veka 82

Veka 82

Segíthetünk?